Bästa sparräntan
Hitta det bästa sparandet!
Spara till pensionen

Har du koll på ditt pensionssparande? Från och med 2015 har avdraget för pensionssparande varit avvecklat men misströsta inte, det finns andra lönsamma sätt att pensionsspara på.  Din totala pension utgörs i slutändan av flera olika delar. De flesta som arbetar har förutom den allmänna pensionen även tjänat in en tjänstepension från sin arbetsgivare.  Därtill är det fördelaktigt att spara privat.

Den delen av pensionen som är statlig kallas för allmän pension och den som har arbetat eller bott i Sverige får tillgång till denna pension. Alla de inkomster som du betalat skatt för ligger till grund för den allmänna pensionen och detta gäller inte enbart skattepliktigt arbete utan även inkomster i form arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning.

Nedan ska vi titta lite mer på olika sätt att pensionsspara.

Vanliga pensionssparformer

Den allmänna pensionen följer statliga räntor och givetvis hur mycket du jobbar. Tjänstepensionen regleras och placeras i huvudsak av arbetsgivare och vad gäller privat pensionssparande så har du betydligt bättre spelrum att kunna påverka dina placeringar.
De vanligaste sätten att spara privat är genom att spara i investeringssparkonto (ISK) eller i kapitalförsäkring. Ytterligare en variant är att amortera på bostadslånet. Alla dessa är goda sparformer men givetvis har de både sina nackdelar och fördelar. I övrigt finns det inget hinder i att kombinera olika sparformer.

ISK

ISK är en beteckning på ett övergripande sparandeform i exempelvis fonder eller aktier. Ingen skatt behöver betalas när du tar ut pengar från ditt ISK, utan istället betalas en schablonmässig skatt på värdet av tillgångarna på kontot och insättningarna under det gångna året. Dock kan framtiden medföra ett läge med mycket högre ränta och då kan ISK bli mindre lönsamt. Pengarna i ett ISK-konto är dock inte bundna, på gott och ont, vilket innebär att du kan ta ut dina placeringar vid ett ohållbart ränteläge.

Schablonskatten bygger på statslåneräntan som i regel är relativt låg. För varje tusenlapp i behållning betalas endast ett fåtal kronor i skatt. Med ISK ges du chansen till bra avkastning men du måste vara beredd att ta risker. Det finns med andra ord en risk att avkastningen blir låg eller rentav negativ. För långsiktigt sparande rekommenderas att du sparar i globala aktiefonder, vilket kostar omkring 0,40 procent per år. Du bör se till att ditt sparande inte blir dyrare än så.

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är liksom ISK en beteckning på en övergripande sparandeform i exempelvis fonder eller aktier. Beroende på vilket sparande du väljer följer risker och olika möjligheter till avkastning. Det är skattefritt att ta ut pengar eller sälja fonder och aktier för att köpa nya. Däremot betalas en årlig schablonskatt på värdet av ditt sparande och insättningar under året. Hos en del investerare är det möjligt att välja en traditionell försäkring där du aldrig kan förlora insatta pengar och där förvaltare väljer placeringen.

Avgifterna kan dock bli höga om du inte är observant, kapitalförsäkringar kan nämligen ha både fasta och rörliga avgifter. Övriga avgifter såsom exempelvis fondavgifter kan dessutom tillkomma.

Amortera på bolån

Att amortera på bolån är fördelaktigt eftersom låntagaren påverkas mindre av framtida räntehöjningar eftersom lånet minskar. Om boräntan håller sig på en normal nivå kan amortering mycket väl fungera som ett bra alternativ till sparande för pensionen. Detta eftersom du får mindre utgifter som pensionär.